4.15.2010

old one, but still i smilemy non designer friends tease me when i can not concentrate on a conversation, because i hate the typography on the menu. this is just for you, i am not the only one out there. this post on noisy decent graphics, proves it.

dis oud maar nog nie koud. hierdie is spesiaal vir my "non designer" vriende. sien, ek is nie die enigste een wat nie op 'n gesprek kan konsentreer, wanneer die skrif op 'n menu (en vele meer, aandag-aftrekkers) my pla nie. gaan kyk 'n bietjie na hierde blog-artikel. noisy decent graphics.

No comments:

if you missed it