2.16.2011

'n blapsie {oopsie}


why are teachers so happy doing their jobs } i think it's because we laugh the most. i teach visual communication 1 at aaa school of advertising in cape town. the learners that i teach become graphic designers or art directors. every year we give them, a materials list that indicate what material and equipment they will need for visual communication. 
this item appears on that list: compass. what do you think a young, very green, first year learner brought to school today?

hier is die rede hoekom onderwysers so gelukkig is in hulle werk. 
ek is 'n visual communication 1 lektor vir die aaa school of advertising in kaapstad. my leerders raak grafiese ontwerpers of art directors. elke jaar kry hulle 'n lys van benodigthede vir die jaar. onder andere staan hierdide item op daardie lys: compass. wat dink julle het 'n groen, jong, afrikaanse eerstjaartjie vandag skool toe gebring? dis pragtig, die kind sal ek seker nooit vergeet nie.

2 comments:

Freshly Found said...

Ha, ha! It seems like you have a lot of fun with your students!

tjou-tjou said...

} yes i do :) lots of fun and we keep the atmosphere light in the studio.

if you missed it