5.31.2011

badges for sweet and soutiechantelle and i made badges for sweet & soutie's first meeting. it was fun to make something special for such a lovely group of women.

ek en chantelle het badges gemaak vir sweet & soutie se eerste byeenkoms. dit was heerlik om ietsie spesiaal vir 'n spesiale groepe nuwe en ou vriendinne te maak.

No comments:

if you missed it