1.31.2012

illustrating with needle and thread
my new memory for my 'memory wall' is taking me out of my comfort zone and into a new skill that i would like to explore this year ~ embroidery.
     this memory is to remind of my busy daughter, jana. i call her my 'warrelwindkind' {whirlwind kid}. all her trousers are always scuffed or full of holes on the knees. the background is a piece of corduroy trousers {with the scuffed knees} that i kept for this project. the crocheted disks are patches that my sister and me made for more scuffed trousers. the button was on one of her tops, i think for one day.

•••

hierdie jaar wil ek so 'n bietjie meer speel met borduurwerk. dit is 'n nuwe tegniek vir my. ek ken so 'n paar steke wat ek op laerskool geleer het. 
    hierdie 'stukkie onthou', vir my muur, is sodat ek my 'warrelwindkind' altyd sal onthou. haar langbroeke se kneë is altyd stukkend en dan moet ma 'n plan maak. die gehekelde sirkels is 'patches' wat ek en my suster nog vinnig gemaak het vir al die stukkende kneë. die agtergrond is 'n stukkie corduroy wat ek spesiaal gehou het vir hierdie projek ~ natuurlik dié deel waar die kneë amper deur is. die knopie was 'n versiering op een van haar toppies. dit het losgekom na een dag se dra.


No comments:

if you missed it